Koshere Certificering en Marktontwikkelingen

In de laatste tientallen jaren is het belang van, en de vraag naar kosher gecertificeerde producten enorm toegenomen.

In het algemeen geven meer als 60% van de consumenten, die koshere producten kopen, kwaliteit, voedsel veiligheid en gezondheid aan, als de belangrijkste reden voor hun keuze.

Want heden ten dage hebben consumenten meer en meer zorgen, over het voedsel dat zij consumeren en de belangstelling voor Vegan producten en vleesvervangers neemt sterk toe.

Reseach toont aan  dat de markt van kosher gecertificeerde producten in 2018 een omvang had van $ 19.1 miljard en het wordt verwacht dat dit zal stijgen tot $ 26.6 miljard in 2026.

Kosher gecertificeerde producten hebben de reputatie verworven, dat ze met meer aandacht en inspectie worden geproduceerd, als niet kosher gecertificeerde producten.

Koshere voedingsmiddelen vinden we terug in alle segmenten van de voedsel en drank industrie, en de rabbijnen van KCS houden toezicht bij de productie van duizenden producten, wereldwijd.

Dit toezicht beperkt zich niet alleen tot voedsel en voedsel ingrediënten, maar ook dranken, chemicaliën, vitaminen, alsmede de transport– en  verpakkingsindustrie, staan onder toezicht.

Supermarkten, bijvoorbeeld, hebben deze ontwikkeling goed begrepen, en bieden meer en meer kosher gecertificeerde producten aan.

De wereldwijde situatie met de Covid-19 pandemie, en de overheidsmaatregelen, hebben producenten onder druk gezet en hebben het zakendoen een heel ander gezicht gegeven.

De normale supply chain is verstoord en we zien dat de wereldwijde productie, in veel gevallen is stopgezet.

Bij het wederom opstarten van productie, zullen zich een groot aantal aan onzekerheden aandienen, zoals beschikbaarheid van werknemers, ingrediënten, alsmede logistieke vraagstukken, zeker als de producten van ver moeten komen.

Daarnaast ontwikkeld zich een trend, dat overheden het gebruik van lokaal geproduceerde producten aanmoedigen en zelfs voorschrijven. Dit niet alleen om de economie te ondersteunen, maar ook om de supply chain te stabiliseren.

Dit alles in ogenschouw nemende, maakt koshere certificering niet alleen een uitnemend marketing tool, maar creëert voor uw onderneming de uitzonderlijke mogelijkheid, om kosher gecertificeerde producten te gaan produceren en verkopen en zo uw omzet en marktaandeel te vergroten.

supermarket